Općina Marčana


OPĆINSKI PRORAČUN

I Izmjene i dopune Proračuna Općine Marčana za 2020. godinu

Obrazloženje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Marčana za 2020. godinuPolugodišnji izvještaj Proračuna Općine Marčana za razdoblje 01.01- 30.06.2020. godine

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja Općine Marčana 01.01- 30.06.2020. godineGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2019. godinu

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinuFinancijski izvještaj Općine Marčana 31.12.2019 konsolidirano

Bilješke uz financijska izvješća 2019 -12 konsolidiranoBilješke uz financijske izvještaje za 2019 godinu

Obrasci financijskog izvještaja za 2019 godinuPopis korisnika sponzorstava i donacija za 2019. godinu


Proračun u malom Općine Marčana za 2020 godinu


Proračun Općine Marčana za 2020. godinu

Obrazloženje Proračuna za 2020 godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020 godinu


- Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

- Program javnih potreba - udruge civilnog društva za 2020. godinu

- Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020 godinu

- Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu

- Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

- Program javnih potrebau školstvu za 2020. godinu

- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Marčana za 2020. godinuPrve Izmjene i dopune Proračuna Općine Marčana za 2019. godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2019. godinu


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2018. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2018. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za 2018 godinu

Obrasci financijskog izvještaja za 2018 godinu


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2018. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2017. godinu


Obrasci financijskih izvještaja za 2017 god

Biljkeške uz financijski izvještaj 31.12.2017


Odluka o II preraspodjeli sredstava za 2017 godinu


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2017. godinu


Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Marčana za 2017. godinu


Proračun Općine Marčana za 2018. godinu


Druge Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu


Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana 01. - 06. 2017 godine


I Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2016. godinu


Popis korisnika sponzorstava i donacija za 2016. godinu


Godišnja financijska izvješća Općine Marčana za 2016. godinu

- Bilješke financijskih izvještaja za 2016 god.

- Obrasci financijskih izvještaja za 2016 god.Proračun Općine Marčana za 2017 godinu


Izmjene i dopune Proračuna Općine Marčana za 2016


Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana 1-6 2016 god.


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2015 god.


Proračun Općine Marčana za 2016 god.


Godišnja financijska izvješća Općine Marčana za 2015. godinu


1. Bilješke Općina Marčana 2015 god.

2. Izvještaji proračuna Općina Marčana 2015 god.
Prve izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu


Odluka o privremenom financiranju za 2016. godinuPopis korisnika i sponzorstva za 2015 god.Godišnja financijska izvješća Općine Marčana za 2014. godinu


1. Bilješke Općina Marčana 2014-12

2. Proračun Općina Marčana 2014-12Izmjene i dopune proračuna 2014


Proračun 2015Polugodišnji obračun 30.06.2014.


1. Izvještaj o izvršenju 30.06.2014.

2. Polugodišnji izvještaj izvrš. 21.08.2014. - OPĆI DIO

3. Polugodišnji izvještaj - ORGANIZACIJSKA

4. Polugodišnji izvještaj - EKONOMSKA

5. Plugodišnji obračun - PROGRAMSKA

6. Plugodišnji izvještaj - POSEBAN DIO POZICIJE

7. Posebna izvješća i obrazloženja 30.06.2014.
Godišnji obračun 2013


1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2013. godinu

2. Godišnji izvještaj izvrš. proračun 2013. OPĆI DIO

3. Godišnji izvještaj 2013 ORGANIZACIJSKA

4. Godišnji izvještaj 2013 EKONOMSKA

5. Godišnji obračun 2013 PROGRAMSKA

6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marčana za 2013. godinu
Proračun Općine Marčana za 2014 god.


Polugodišnji izvještaj 30.06.2013.Godišnji obračun 2012Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2014.

Popis korisnika sponzorstva i donacija 01.01. - 30.06.2014.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2013. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija do 30.06.2013.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2012 godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija za 2011 godinu