Op鎖na Mar鑑na


Natje鑑ji, obavijesti i pozivi
Odluka Na鑕lnika o financiranju programa u kulturi

Odluka Na鑕lnika o financiranju programa udruga civilnog dru箃va

Odluka Na鑕lnika o odobravanju sredstava za poticanje knji緀vnog stvarala箃vaZaklju鑑k - prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natje鑑ja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2022. godinu

Zaklju鑑k - prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru箃va za 2022. godinu

Zaklju鑑k - prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natje鑑ja za poticanje knji緀vnog stvarala箃va u 2022. godiniZajednica sportskih udruga Op鎖ne Mar鑑na, Natje鑑j za financiranje programa i projekata udruga u sportu za 2022. godinu1.1. Javni poziv- poticanje poduzetni箃va na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na

1.2. Obrazac 1- Zahtjev za dodjelu potpore

1.3. Obrazac 2 - Izjava o kori箃enim dr綼vnim potporama male vrijednosti

1.4. Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu1.1. Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita namijenjenih rje筧vanju stambenog pitanja

1.2. Obrazac 1 - Zahtjev za sufinanciranje kamate stambenog kredita

1.3. Obrazac 2- Izjava o prvom stjecanju nekretnine

1.4. ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPKU JAVNOG POZIVA SUFINANCIRANJA KAMATE STAMBENOG KREDITANatje鑑j za prodaju nekretnina 13.05.2021.


Odluka Na鑕lenika o odobravaju potpora knji緀vnom stvarala箃vu za 2021. godinu

Odluka Na鑕lnika o odobravanju financijskih sredstava za programe i projekte u kulturi za 2021. godinu

Odluka Na鑕lnika o odobravanju financijskih sredstava za programe udruga civilnog dru箃va u 2021. godini


Zaklju鑑k o ispunjavanju formalnih uvjeta natje鑑ja - Udruge 2021

Zaklju鑑k o ispunjavanju formalnih uvjeta natje鑑ja - Udruge u kulturi 2021

Zaklju鑑k o ispunjavanju formalnih uvjeta natje鑑ja - Poticanje knji緀vnog stvarala箃va 2021


Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2021

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2021

Javni natje鑑j za dodjelu potpora za poticanje knji緀vnoga stvarala箃va 2021


Natje鑑j za direktora Mandalena d.o.o. Mar鑑na


Javni natje鑑j za financiranje programa i projekata udruga u sportu na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2021. godinu


Natje鑑j za prodaju nekretnina 11. 12. 2020.


Javni poziv - poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetni箃va na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na u 2020. godini

- Obrazac 1- Zahtjev za dodjelu potpore

- Obrazac 2 - Izjava o kori箃enim dr綼vnim potporama male vrijednosti


JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za 鑜anove i zamjenike 鑜anova Savjeta mladih Op鎖ne Mar鑑na

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Op鎖ne Mar鑑na, 16-19.

- Obrazac SM 1

- Obrazac SM 2Zaklju鑑k Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata- Zajednica sportskih udruga Op鎖ne Mar鑑na


Ponovni Javni natje鑑j Zajednice sportskih udruga Op鎖ne Mar鑑na za financiranje programa i projekata udruga u sportu na podru鑚u Op鎖ne u 2020. godini


Obavijest o mogu鎛osti dodjele grobnih mjesta- groblja Hrelji鎖 i Mutvoran


Natje鑑j za prodaju nekretnina 09. 06. 2020.


Zaklju鑑k o prijavama na Javni natje鑑j za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru箃va u 2020. godini

Zaklju鑑k o prijavama na Javni natje鑑j za financiranje programa i projekata u kulturi za 2020. godinu


Javni natje鑑j za prodaju nekretnina 19.03.2020.


Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2020

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2020

Javni natje鑑j za poticanje knji緀vnoga stvarala箃va za 2020


GODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA 2020.Javni natje鑑j Zajednice sportskih udruga Op鎖ne Mar鑑na za financiranje programa i projekata udruga u sportu na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu


Javni natje鑑j za dodjelu osam studentskih stipendija u nastavnoj 2019-2020. godini

- Obrasci - natje鑑j za studentske stipendije


Objava javne rasprave o UPU Loborika - Jugoistok

Prijedlog UPU Loborika - Jugoistok za javnu raspravu


Javni natje鑑j za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a 09.08.2019


Odluka o davanju koncesije za sabirne jame

Objava ponovne JR UPU Valkavran-jug i ID PPUOM

Prijedlog UPU UTP Valkavran - Jug za ponovnu JR

Prijedlog ID PPUO Marcana za ponovnu JR


Izvje规e o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanisti鑛og plana ure餰nja Peru筴i-Sjever


Obavijest za 箄moposjednike k.o. Krnica, Mar鑑na i Rakalj


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU Peru筴i-sjever

- UPU Peru筴i Sjever za javnu raspravu


Ispravak 1. Javnog poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije za pra緉jenje sabirnih jama na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Zaklju鑑k Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata udruga_1

Zaklju鑑k Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata udruga_2


Javni poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije za pra緉jenje sabirnih jama na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Javni poziv za dostavu prijava za stru鑞o osposobljavanje za rad


Odluka o poni箃enju Javnog poziva


Javni poziv za prijavu gra餰vina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave gra餰vina u kojima se nalazi azbest


OBAVIJEST O ODR瓵VANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Javni poziv - stru鑞o ospoobljavanje

- Javni poziv - stru鑞o ospoobljavanje doc

- NA菼N OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA i PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA- javni poziv docPlan raspisivanja natje鑑ja za udruge za 2019. godinu

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2019

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2019


Javni natje鑑j za prodaju nekretnina 22.01.2019.

Odluka o poni箃avanju dijela natje鑑ja za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a

Javni natje鑑j za prodaju nekretnina 22.01.2019.


Sjednica Op鎖nskog vije鎍 20.12. 2018


UPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Javni natje鑑j za studentske stipendije 2018. godine

- Obrasci za natje鑑j za stipendije 2018


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Mar鑑na


Javjni natje鑑j za prodaju nekretnina 21.09.2018.


Odluka o subvenciji ud綽enika za djecu zaposlenika Uljanik grupe i obrazac zahtjeva


Izvje规e o JR o prijedlogu UPU Peru筴i-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Natje鑑j za zakup poslovnog prostora u Orbani鎖


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Mar鑑na


Objava Javne rasprave UPU Peru筴i-Jug

- sadr綼j UPU Peru筴i-Jug


Izvje规e o JR-UPU I筰鎖 - Sjever


Natje鑑j za zakup terase na cisterni u Mar鑑ni


Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu


Izvje规e o javnoj raspravi o izmjenama UPU Blaz-Salamu规ica i PPUO Mar鑑na


Objava javne rasprave SUO za eksploataciju AG kamena Mar鑑na

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLI EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRA蠩VNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MAR華NA"- NETEHNI菿I SA瓻TAK

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLI EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO - GRA蠩VNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJKOG POLJA "MAR華NA"


Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018


Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2018

Plan savjetovanja s javno规u za 2018. godinu

Plan raspisivanja natje鑑ja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筽ortu za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program gradnje komunalne infratrukture za 2018. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program odr綼vanja komunalne infratrukture za 2018. godinu


Obavijest o prodaji dr綼vnog zemlji箃a suvl. k.. 2461 k.o. Mar鑑na


Poziv na prezentaciju u svezi projekata ribarske i morske tematike


Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u _Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_ Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u _Program javnih potreba u 筴olstvu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u _Program javnih potreba koje se ostavruju putem udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu_Proracun Opcine Marcana za 2018. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2018 godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2018. godinuNOVA "Savjetovanja za zaintersiranom javno规u":


- Odluka o komunalnim djelatnostima na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na

- Odluka o obavljanju dimnja鑑rskih poslova

- Odluka o zabrani radova tijekom turisti鑛e sezone u 2018. godini


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o stopi prireza porezu za dohodak

Poziv za savjetovajnje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o porezu na potro筺ju i o porezu na ku鎒 za odmor


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Odluke o agrotehni鑛im mjerama u poljoprivredi i o mjerama za ure餴vanje i odr綼vanje poljoprivrednih rudina na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje 2017-2022 godine

- Objava javne rasprave o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022

- Nacrt Plana gospodarenja otpadom OM 2017-2022


Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Izmjene i dopune UPU Krase


1.Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Mar鑑na

2.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - Jugoistok

3.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - Sjeverozapad

4.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Sv. Mikula

5.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Kaval

6.Odluka o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja I筰鎖- Sjever

7.Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanisti鑛og plana ure餰nja Ugostiteljsko-turisti鑛og podru鑚a Blaz-Salamu硅ica i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne


Objava javne rasprave Izmjene i dopune UPU KraseARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravu

Odluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja

Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad

Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

ODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula

Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

Popis sklopljenih ugovora do 31.03.2014.

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na