Op鎖na Mar鑑na

Aktuelno
ZBIRNA LISTA I KANDIDATURE ZA IZBOR NA菶LNIKA OP艻NE MAR華NA

ZBIRNA LISTA I KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR 萀ANOVA OP艻NSKOG VIJE艫 OP艻NE MAR華NA


OP艻NSKO IZBORNO POVERENSTVO - KONTAKT TELEFONI


Izvje规e o savjetovanuju Godi筺ji plan upravljanja imovinom za 2021

Izvje规e o savjetovanuju Strategija upravljanja imovinom 2021-2027


Savjetovanje o Odluci o kriterijima i postupku provedbe javnog poziva za sufinanciranje kamate stambenih kredita


Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama u Op鎖ni Mar鑑na


Savjetovanje Strategija upravljanja imovinom 2021-2027 - Poziv i obrazac...

Savjetovanje Strategija upravljanja imovinom 2021-2027 - Nacrt prijedloga...


Savjetovajnje Plan upravljanja imovinom 2021 - Poziv i obrazac...

Savjetovajnje Plan upravljanja imovinom 2021 - Nacrt prijedloga...


Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog recikla緉og dvori箃a za 2021. godinu


Plan savjetovanja s javno规u za 2021. godinu


LINK I UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM IZLAGANJU UPU KRNI菿I PORAT-SJEVEROZAPAD


IZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA DO 10.12.2020


Obavijest o obustavi javne rasprave o prijedlogu Urbanisti鑛og plana ure餰nja ugostiteljsko- turisti鑛og podru鑚a Krni鑛i porat - Sjeverozapad


SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U DO 10.12.2020


Nova objava javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - Sjeverozapad

- prijedlog za javnu raspravu UPU Krni鑙ki porat - Sjeverozapad


Zaklju鑑k Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta programa i projekata- Zajednica sportskih udruga Op鎖ne Mar鑑na


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama PPUO Mar鑑na

- prijedlog za javnu raspravu II. Izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na


Poziv, Plan upravljanja za GJ Pro箃ina

Ure餫jni zapisnik za javni uvid GJ Pro箃ina 25.08.2020


Savjetovanje u svezi Odluke o agrotehni鑛im mjerama u poljoprivredi


Odluka Na鑕lnika o odobravanju financijskih sredstava program i projekata u kulturi

Odluka Na鑕lnika o odobravanju financijskih sredstava za programe ili projekte udrugaProcedura izdavanja propusnica

- Obrazac zahtjeva za izdavanje propusniceIZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA ZAVR〦NIM 12.02.2020


Savjetovanje u svezi izmjena i dopuna Odluke o javnoj usluzi prikupljanja otpada

Savjetovanje u svezi Odluke o koeficijentima JUO Mar鑑na

Zaklju鑑k o prijavama na Javni natje鑑j Zajednice sportskih udrugaPlan savjetovanja s javno规u za 2020. godinuGODI㎞JI PLAN RASPISIVANJA NATJE華JA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA 2020.


IZVJE┢A O SAVJETOVANJIMA ZAVR〦NIM 07.12.2019


Javni natje鑑j za prodaju nekretnina 16.12.2019.- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Odluka o obavljanju dimnja鑑rskih poslova


SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U DO 07.12.2019

- 1.1.Nacrt Prora鑥na za 2020- obrazac za savjetovanje

- 1.2.Nacrt Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. - savjetovanje sa zaintersiranom javno规u

- Nacrt Programa u socijalnoj skrbi i zdravstbvu 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt programa u kulturi za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt programa u 筴olstvu za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa pred筴olskog odgoja za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa potpora udrugama civilnog dru箃va za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa u sportu za 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o osnivanju Savjeta mladih Op鎖ne Mar鑑na - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa razvoja poduzetni箃va 2020- savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi -savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2020. godini - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Odluke o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2020. godinu - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt Programa gra餰nja komunalne infrastrukture 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规u

- Nacrt programa odr綼vanja komunalne infrastrukture 2020 - savjetovanje sa zainteresiranom javno规uIzvje规e o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Loborika-jugoistok


Obavijest o natje鑑ju LAG Ju緉a Istra i poziv na radionicu 26.09.2019.


Obavijest o koncesiji za pra緉jenje sabirnih jama


Objava javne rasprave o UPU Loborika - Jugoistok

Prijedlog UPU Loborika - Jugoistok za javnu raspravu


Javni natje鑑j za prodaju gra餰vinskog zemlji箃a 09.08.2019


Izvje规e o Javnoj raspravi o prijedlogu Urbanisti鑛og plana ure餰nja Peru筴i-Sjever


Obavijest za 箄moposjednike k.o. Krnica, Mar鑑na i Rakalj


Odluka o financiranju programa i projekata udruga u kulturi za 2019. godinu


Obavijest potreba izrade Europske kartice zdravstvenog osiguranja


Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog drustva


Raspored odvoza otpada od 15. 05. 2019. godine


OBAVIJEST O PONAVLJANJU RASPRAVE ZA PR㊣


Javni poziv za nadmetanje za dodjelu koncesije za pra緉jenje sabirnih jama na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na


Javni poziv za dostavu prijava za stru鑞o osposobljavanje za rad


Odluka o poni箃enju Javnog poziva


Javni poziv za prijavu gra餰vina u kojima se nalazi azbest

- Obrazac prijave gra餰vina u kojima se nalazi azbest


Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrade i drugih priznanja Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu


Plan postavljanja i rasporeda rada mobilnog recikla緉og dvori箃a za 2019. godinu


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O PAU〢LNOM POREZU NA IZNAJMLJIVANJE


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o visini pau筧lnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smje箃aja u turizmu


Odluka o izuzimanju op鎖nskog na鑕lnika


Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijlanoj skrbi

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o komunalnim djelatnostima

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o komunalnom doprinosu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Odluka o zabrani izvo餰nja radova u turisti鑛oj sezoni 2019.

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program gra餰njae komunalne infratrukture za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program javnih potreba u 筽ortu za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Program odr綼vanja komunalne infratrukture za 2019. godinu

Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u -Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinuIzvje规e o JR o UPU UTP Kaval

Izvje规e o JR o UPU UTP Valkavran - Jug


Savjetovanje za zaintersiranom javno规u - Odluka o komunalnim djelatnostima na podru鑚u Op鎖ne Mar鑑na 2018


IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Izvje规e o JR o izmjenama PPUO Mar鑑na u svezi UPU Valkavran - Jug


- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Prora鑥na za 2019. godinui

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program gra餰nja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u 筴olstvu 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u kulturi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu - Odluka o komunalnoj naknadi

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

- Savjetovanje za zaintersiranom javno规u - Odluka o zabrani radova tijekom turisti鑛e sezone u 2019. godiniUPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Mar鑑na


Odluka o izradi ID PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Loborika-jugoistok


Izvje规e o JR o prijedlogu UPU Peru筴i-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Mar鑑na


Objava Javne rasprave UPU Peru筴i-Jug

- sadr綼j UPU Peru筴i-Jug


Izvje规e o JR-UPU I筰鎖 - Sjever


Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU I筰鎖 -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU I筰鎖 -Sjever


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamu规ica i PPUO Mar鑑na


Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018


Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2018

Plan savjetovanja s javno规u za 2018. godinu

Plan raspisivanja natje鑑ja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018


Obavijest Agencije o zahtjevu za prodaju dr綼vnog poljoprivrednog zemlji箃a u k.o. Kavran


Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Arhitektonski projekt zgrade dje鑚eg vrti鎍 u Mar鑑ni:

- Glavni projekt

- Situacija na geodetskoj podlozi 1

- Situacija na geodetskoj podlozi 2

- Temelji

- Podrum

- Prizemlje

- Galerija/ Kat

- Krov

- Ulazno pro鑕lje

- Pro鑕lja

- Presjeci


Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na

1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016


Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje od 2016. do 2020. godineARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravu


Odluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja


Izvje规a o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u:

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad

IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI RADOVA

Odluku o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 2015

Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

ODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula

Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 
>