Op鎖na Mar鑑na

Aktuelno
Nacrt prijedloga Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Odluka o izvr筧vanju prora鑥na za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Nacrt prijedloga Prora鑥na za 2019. godinui

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program gra餰nja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u 筴olstvu 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u pred筴olskom odgoju 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u_Program javnih potreba u kulturi 2019.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnoscu - Odluka o komunalnoj naknadi

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

- Savjetovanje za zaintersiranom javno规u - Odluka o zabrani radova tijekom turisti鑛e sezone u 2019. godiniUPU KAVAL - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


UPU VALKAVRAN JUG I IZMJENE I DOPUNE PPUO MARCANA - PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU


Javni natje鑑j za studentske stipendije 2018. godine

- Obrasci za natje鑑j za stipendije 2018


Objava javne rasprave o UPU Kaval


Objava javne rasprave o UPU Valkavran - Jug i izmjenama i dopunama PPUO Mar鑑na


Odluka o izradi ID PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Loborika-jugoistok


Izvje规e o JR o prijedlogu UPU Peru筴i-Jug


Obavijest o javnom pozivu za sudjelovanje u ocjenjivanju LAGUR ISTARSKA BATANA


Natje鑑j za zakup poslovnog prostora u Orbani鎖


Odluka o izradi UPU Valkavran-Jug i IID PPUO Mar鑑na


Poziv za sjednicu Op鎖nskog vije鎍 za 19. 06. 2018


Objava Javne rasprave UPU Peru筴i-Jug

- sadr綼j UPU Peru筴i-Jug


Zlatna 緐tica vinove loze - obavijest vinogradarima


Izvje规e o JR-UPU I筰鎖 - Sjever


Natje鑑j za zakup terase na cisterni u Mar鑑ni


Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata u kulturi za 2018. godinu

Zaklju鑑k povodom natje鑑ja za financiranje programa i projekata udruga civilnog dru箃va za 2018. godinu


Objava javne rasprave o prijedlogu UPU I筰鎖 -Sjever

- dokumentacija prijedloga navedenog Plana za javnu raspravu UPU I筰鎖 -Sjever


Objava javne rasprave o izmjenama i dopunama UPU Blaz - Salamu规ica i PPUO Mar鑑na


Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

Izvje规e o savjetovanju sa zainteresiranom javno规u o nacrtu Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018


Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama u kulturi za 2018

Javni natje鑑j za dodjelu potpora udrugama civilnog dru箃va za 2018

Plan savjetovanja s javno规u za 2018. godinu

Plan raspisivanja natje鑑ja za udruge za 2018. godinu


Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o postupanju s odba鑕nim otpadom 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U 2

Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u Nacrt Odluke o pru綼nju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 2018

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U 1


Natje鑑j za prodaju nekretnina 29.12.2017.


Obavijest Agencije o zahtjevu za prodaju dr綼vnog poljoprivrednog zemlji箃a u k.o. Kavran

Javni natje鑑j za prodajiu gra餰vinskog zemlji箃a 20.10.2017.


OBAVIJEST O OBAVLJANJU DIMNJA華RSKIH POSLOVA

Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

- Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug


Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na - drugi krug


Objave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞i rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kona鑞a Odluka o drugom krugu izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑naObjave Op鎖nskog izbornog povjerenstva Op鎖ne Mar鑑na:

Rezultati izbora za Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Mar鑑na

Rezultati izbora za Op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na


Poziv konzultacije sa udrugama ITU projekti 16.05.2017


Uvjeti kori箃enja javnih prostora i plakatiranja tijekom predizborne kampanje


Plan prijema na stru鑞o osposobljavanje za 2017. godinu


Kandidature za izbor op鎖nskog na鑕lnika Op鎖ne Mar鑑na

Kandidacijske liste za izbor 鑜anova op鎖nskog vije鎍 Op鎖ne Mar鑑na


Izvje规e s javne rasprave o Izmjena i dopunama UPU Krase


Arhitektonski projekt zgrade dje鑚eg vrti鎍 u Mar鑑ni:

- Glavni projekt

- Situacija na geodetskoj podlozi 1

- Situacija na geodetskoj podlozi 2

- Temelji

- Podrum

- Prizemlje

- Galerija/ Kat

- Krov

- Ulazno pro鑕lje

- Pro鑕lja

- Presjeci


Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na

1. Odluka o dono筫nju Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

2. Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na 2016-2020

3. Odluka o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti IVS d.o.o. - odvodnja Mar鑑na

5. Slu綽ene novine Op鎖ne Mar鑑na 08 - 2016


Odluka u svezi potrebe provedbe strate筴e procjene za SROM 2014-2020

Strategija razvoja Op鎖ne Mar鑑na za razdoblje od 2016. do 2020. godineARHIVA NOVOSTI:


Objava Javne rasprave o Strategiji razvoja Op鎖ne Mar鑑na

Prijedlog Strategije razvoja Op鎖ne Mar鑑na za javnu raspravu


Odluka postupak ocjene o potrebi strate筴e procjene Strategije razvoja


Izvje规a o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno规u:

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Izvje规e o provedenom savjetovanju s javno规u- Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu


Savjetovanje sa zaintresiranom javno规u

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u djelatnosti pred筴olskog odgoja za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u -Program javnih potreba u 筴olstvu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Program javnih potreba u 筽ortu za 2017. godinu.

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u- Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog dru箃va za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Prora鑥n Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o izvr筧vanju Prora鑥na Op鎖ne Mar鑑na za 2017. godinu.

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u - Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje za zainteresiranom javno规u_Program odr綼vanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

- Savjetovanje sa zainteresiranom javno规u - Odluka o privremenoj zabrani izvo餰nja radova tijekom turisti鑛e sezone u 2017. godini


Javna ponuda vlasnicima nekretnina Kavran zapad

OBAVIJEST O PROMJENI RA萓NA OP艻NSKOG PRORA萓NA

IZVJE┢E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNO┢U - ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI RADOVA

Odluku o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 2015

Objava ponovne javne rasprave o UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

ODLUKA o izmjenama Odluke o izradi Urbanisti鑛og plana ure餰nja Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi UPU Sv. Mikula

Odluka o izradi UPU Sv. Mikula SNOM

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Krase

Odluka o dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na

Odluka o izradi UPU Krni鑛i porat - lu鑛o podru鑚e

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Mar鑑na 
>